History Seminar

Home Програма на Семинара
Предстои

ЗА ЕДНО ДРУГО СРЕДНОВЕКОВИЕ И ЗА ДРУГИТЕ

АРХИВИ НА ИСТОРИЯТА

МОДЕРНОСТ И СЪВРЕМИЕ

 

Този дипломантски семинар за студенти III и IV курс, Катедра „Обща история”, иска да превърне писането на дипломна работа в място на вдъхновение и радост, да покаже дългия път на изграждане на историческа хипотеза,  да направи студентите чувствителни към връзката: „теория, метод и историческа истина”, да изгражда ясното съзнание у студента за това какво е исторически факт в рамките на различните исторически парадигми, да очертае хоризонта на интердисциплинарността през открояване на съвременните теории за „архив, свидетелство, документ”, или ясно да изяви позицията ни, че семинарните обучения и архивната изследователска работа са двете практики, без които студентът не би могъл да разбере дебата за „идеалите на историята: историческа истина и обективност”.  Затова този семинар се центрира около изграждане на студентски изследователски екипи, които работят по теми, като акцентът е върху опита да се конструират изследователски случаи, те протичат в дискусионна и често неформална среда всяка сряда и петък.   
Програма:
Теми:
1) Историография: Анали, местна история и микроистория
2) Карнавалът
3) Житията
4) Процесите на Инквизицията
5) Война, травма, архив
Практически упражнения:
 Конструиране на случаи

Дискутанти:
доц. д-р С. Ракова
доц. д-р С. Димитрова
гл.ас. д-р Я. Христов
гл.ас. д-р  Д. Велева
Студенти:
Методи Методиев, Генчо Терзийски, Весела  Драмджиева, Мария Чанкова, Антония Първанова, Рая Козарева, Пламен Щърбов, Зайнеп Кундева, Траян Михайлов, Митко Петров

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Анкети

Намирате ли информацията, която търсите, в сайта?
 

Началото