History Seminar

Home Научни конфернеции
Resistance to War 1914-1924 - University of Leeds

Преподавател от ЮЗУ "Неофит Рилски" ще участва в международна научнаÂконференция,Âпосветена на Първата световна война,Âкоято ще се проведе в Лийдс, Великобритания.

Линк към конференцията

 

Анкети

Намирате ли информацията, която търсите, в сайта?
 

Началото