History Seminar

Е-поща Печат PDF

Â

Политики на историята през 21-ви векÂе проект на катедра „Обща история”, случил се в зареждащите разговори-мечтания за академично всекидневие, в което научното удоволствие, изследователската тръпка, радостта от общуването и намерението за съзидание не са подмамващия рефрен на утопичен репертоар.

Този проект мечтае за съвместни студентско-преподавателски пътешествия из тайните и рискови лабиринти на историческото производство.

Той е покана за академични разходки по следите на една сякаш непозната историческа дисциплина, която не е студено-безразлична къмÂминалото оставяло следите си в неизказаното, мълчаливото и невидимото. Дисциплина все повече любопитно извръщаща се към баналното и всекидневното, за да търси какво от живата история е изтекло между пръстите на историците.

Затова този проект е покана да се обходят изследователските маршрути на една история, привлечена от стъпванията в интердисциплинарността, за да се откриват подстъпи към оставащото недостъпно минало, затрупаното човешко преживяване в неговите недооценени черти от едрите щрихи на историческото платно.ÂИли този проект иска да преодолее академичната рутина като подаде ръка и сякаш очаква да види нейното поемане (в полето на научния дебат), за да се предизвикват и продуктивно усилват полетата на изследване и преподаване в своето условие за възможност – тревожно питащият, любознателно отвореният, обезпокоително търсещият студент, студент заинтригуван и засегнат от света на знанието, увлечен и въвлечен в него.

Затова репертоарната програма на нашия проект „Балканската историография и европейската историческа наука” (международен семинар),ÂУпражнения по рефлексивна история” (студентски дискусионен клуб), „Социализъм и политики на всекидневието: киното и театъра на 60-те – 80-те” (кино и театрални семинари) търси и двете. Както да разширява връзките с всички места на активно научно производство у нас и в света, в които се проявява профилът на вълнуващите ни тематични балканистични изследвания (друг научен хоризонт за мислене на националното и конструиране историческите ресурси на национални и суб-идентичностиÂпрез 21-ви век) и очертава силуетът на теоретичните предизвикателства към научната историческа традиция (хвърляни най-вече от рефлексивната социология и gender studies).

Така и да въвлича студенти и преподаватели в неконвенционалното правене на история и конструиране на историческия архив.

Или този проект се опитва да обходи със студенти и преподаватели онези изследователски авенютата, където европейската историческа наука умело си сътрудничи с граничните дисциплини, за да върне престижа си на предпочитана от студентите дисциплина

Детайлно описание на проекта

ПРАВИЛНИК

 

Анкети

Намирате ли информацията, която търсите, в сайта?
 

Началото